Какие изобразительные средства есть в четвертой строфе стихотворения е евтушенко

Какие изобразительные средства есть в четвертой строфе стихотворения е евтушенко

слуга двух господ — пример классического треугольника.

пример из 90х — молодой водитель «нового » охотно выполняет поручения хозяина, надеясь на долю в бизнесе. с той же легкостью он составляет приятный досуг молодой жене «папика», веря в то, что чувства ее могут быть искренними. в момент
примирения или ссоры слуге несдобровать.

в современном бизнесе аналогию можно провести между клерком, который пытается выслужиться как перед начальником, так и перед его замом. от начальника поощрения, от зама протекция на будущее. хорошо, если зам не метит на место начальника. в пылу борьбы
пострадает, скорее всего, стерегущий двух зайцев.

1) — let’s go to the beach. the weather is wonderful. — yes,let’s. id like to swim and sunbathe.

2) — let’s go to the cinema. id like to see the new film. — no, i don’t want to. the film is not very insteresting.

3) -let’s go to the museum. id like to see the old coins. — yes, let’s . they say the coins come from greece and rome.

4) -let’s go to the zoo. id like to watch funny monkeys . — no, i don’t want to go.i don’t like zoos.

5) — let’s go to the park and play a game of tennis. — no, i’m afraid i can’t. i’m tired.

6) — let’s go to the cafe. i’d like to have a snack . — yes, with pleasure. i’m hungry too.

єдине, до чого він прагне, це мати велике і велике багатство. здається абсурдом, що людина, яка володіє мільйонами, живе в бідності і, стягуючи по векселях, віддає перевагу ходити пішки, не наймаючи візника. але і ці вчинки обумовлені лише прагненням заощадити хоча б трохи грошей: живучи в
бідності, гобсек при своїх мільйонах сплачує податок сім франків. ведучи скромне, непомітне життя, здавалося б, нікому не шкодить і ні в що не втручається. але з тими деякими людьми, що звертаються до нього за , він настільки безпощадний, настільки глухий до всіх їхніх благань, що нагадує скоріше
якусь бездушну машину, ніж людину. гобсек не прагне зблизитися з жодною людиною, у нього немає друзів, єдині люди, із якими він зустрічається, це його партнери за професією. він знає, що в нього є спадкоємиця, унучата племінниця, але не хоче знайти її. він нічого не хоче знати про неї, тому що вона
— його спадкоємиця, а гобсеку тяжко думати про спадкоємців, бо він не може змиритися з тим, що коли-небудь помре і розстанеться зі своїм багатством. тому гобсек якнайменше витрачає свою життєву енергію, тому і не переживає, не співчуває людям, завжди залишається байдужим до навколишнього середовища.

гобсек уявляє, що тільки золото править світом. хоча образ гобсека і узагальнюючий, автор наділяє його і багатьма позитивними індивідуальними якостями. гобсек розумна, спостережлива, прониклива і вольова людина. у багатьох його судженнях ми бачимо позицію самого автора. так, він
вважає, що аристократ нічим не краще буржуа, але свої вади він приховує під маскою порядності і чесноти. і він жорстоко мститься їм, насолоджуючись своєю владою над ними, спостерігаючи, як вони плазують перед ним, коли не можуть заплатити по векселям. перетворившись в уособлення влади золота, гобсек
наприкінці життя стає жалюгідним і кумедним: у коморі гниють накопичені страви і дорогі предмети мистецтва, а він торгується з купцями заради кожної копійки, не поступаючись їм у ціні. вмирає гобсек, спрямувавши погляд на величезну купу золота у каміні. таким чином, гобсек до самого кінця
чіпляється за своє багатство.

турбота про гроші робить його цілком нелюдським: смерті дружини він боїться із-за можливості поділу майна. користуючись безмежною довірою дочки, змушує її відмовитися від спадщини. дружину і дочку він сприймає як частину своєї власності, тому його вражає те, що
євгенія посміла сама розпорядитися своїм золотом. гранде не може жити без золота і по ночах часто перераховує своє золото, заховане в кабінеті. особливо жадібність гранде показана в сцені його смерті: умираючи, він вириває з рук священика хрест.

1. метафоры, эпитеты, сравнения.

2.сказка содержит множество простых истин,таких как : приручить — значит связать себя с другим существом нежностью, любовью, чувством взаимной ответственности.

до наших дней из римских мифов дошла легенда о колесе фортуны. легенда о злой и доброй судьбе. тот, кто сегодня возвышен, завтра будет унижен, а того, кто пребывает внизу, поворот фортуны завтра может вознести на самый верх. этот миф приобрел огромную популярность в средние века. колесо фортуны учило человека покорности и терпению, наводило на мысль, что все в здешнем мире непрочно и может быстро измениться. отсюда легенды и сказки о злой и доброй судьбе.

дополнено через 2 дня:

эх, долго я искала ответ на этот вопрос.. нужно было тоже написать » «, как умные люди делают) ) что ж, теперь придется дополнять уже после того, как дан еще 1 ответ.. бесспорно, он гораздо лучше, но мне свой тоже хочется немного дополнить и украсить, так что не ругайте, что редатирую его, т. к. делаю это для себя, потому что хочется докопаться до сути, а не для получения ло) ) но все равно, как видите, информации, содержащей именно легенды о колесе фортуны, а не о самой фортуне, практически нет.. может, еще найду я или кто-то другой.. а пока что легенд нет, одни рассказы о фортуне и вскользь о ее колесе) )

фортуна. колесо фортуны

фортуна — в римской мифологии богиня слепого случая, счастья и несчастья. она изображалась с повязкой на глазах, стоящей на шаре или колесе и держащей в одной руке руль, а в другой — рог изобилия. руль указывал на то, что фортуна судьбой человека, рог изобилия — на благополучие, изобилие, которое она может подарить, а шар или колесо подчеркивали ее постоянную изменчивость. имя ее и выражение «колесо фортуны» употребляется в значении: случай, слепое счастье.

фортуна, лат. — в древнеримской мифологии богиня счастья и удачи. в греческой мифологии ей тождественна богиня тихе. в ранний период развития римской мифологии она была богиней плодородия и урожая, покровительницей рожениц. культ фортуны в риме ввел сервий туллий, который считал, что покровительству этой богини он превратился из сына рабыни в царя. в честь богини царь соорудил несколько храмов. фортуна была покровительницей как отдельного человека (мужчины или женщины) , например, того или иного полководца, так и целого легиона, коллегии. у нее было много наименований — победа, воительница, добрая, постоянная и т. п. в поздний период римской империи ее изображали с рогом изобилия в руках.

средневековая иллюстрация к «декамерону» : фортуна крутит колесо удачи.

символика колеса близка символике круга и выражает идею движения, связанную, по древним верованиям, с вращением бога солнца вокруг земли. колесо было также символом солнца, поскольку его спицы напоминают лучи небесного светила, которое движется по кругу и кажется живым. солнечное колесо на заре эры земледелия служило символом богатства, состоящего из растений и зерен, человеку пропитание. со временем оно превратилось в колесо фортуны, которое крутят на ярмарках, изображение солнечного колеса, символ материальных власти, силы и славы — излюбленный образ итальянских миниатюристов.

на их рисунках, выражавших идею тщетности всех человеческих ценностей, обычно изображалась женщина

(фортуна) , привязанная к вращающемуся колесу (символу мирской славы) и вовлеченная в бесконечное движение. ее голова то поднимается, то опускается, являя собой образ тех, кто поднялся на вершины власти и богатства, чтобы затем низринуться в бездну ничтожества и нищеты.

Стихотворение «Листья», созданное в 1830 году, относится к раннему периоду творчества Ф. Тютчева. Оно входит в число пейзажно-философских произведений поэта. Наряду с изображением леса в нем нашли отражение философские размышления поэта о смысле жизни, о том, что можно считать подлинной жизнью.

В основе поэтической пьесы лежит олицетворение. Листья рассматриваются как живые существа, чувствующие и думающие. Все повествование построено в форме «монолога» листьев («мы ж легкое племя», «мы были в красе», «мы с вами летим»).

Композиция стихотворения включает четыре строфы-восьмистишия, при этом каждую из них составляют обозначенные четверостишиями-предложениями две полустрофы.

Произведение построено на контрастах: грусти и радости воспоминаний, статики и динамики, смерти и жизни. Первая строфа описывает зимний лес. В ней звучат настроения смирения и тоски, усиленные частицей «пусть» и стилистически сниженной лексикой (торчат, тощая зелень, не свежа). В повествовании отсутствует динамика. Иглы сосен и елей символизируют людей, не умеющих ярко, полноценно жить. Они лишены порывов и исканий, а их эмоции и чувства бедны и тусклы («тощая зелень»). Повтор лексемы «ввек» подчеркивает неизменность их скучной и однообразной жизни. Такие люди не чувствуют опустошения (зелень «ввек не желтеет»), но и не ощущают всей полноты жизни («ввек не свежа»). Эти ощущения усиливает аллитерация свистящих и шипящих звуков «с», «ш», «щ».

Вторая строфа погружает в мир, воспринимаемый листьями как подлинная жизнь. Противопоставление с первой строфой усиливают антитеза «ввек — кратко» и частица «ж». Листья символизируют людей, проживающих свою жизнь страстно, всеми чувствами. Эту часть произведения отличает приподнятое настроение, созданное с помощью богатого образного строя: автор вводит эпитеты «красное лето», «легкое племя», олицетворения «цветем», «блестим». Аллитерация сонорных согласных «м» и «л» подчеркивает одухотворенность такой жизни. Быстротечность и мимолетность жизни листьев передается сменой времени глаголов: в первой части строфы глаголы имеют настоящее время, а во второй – употреблены в прошедшем времени (купались, играли).

Третья строфа изображает перемены, которые приносит в жизнь листьев приход осени. Грустное настроение создается отсутствием ярких эпитетов, использованием олицетворений, обозначающих угасание (отпели, отцвели, побледнели, ушли). Первое четверостишие имеет вид бессоюзного нераспространенного предложения, при этом глаголы в нем употреблены в прошедшем времени. Во второй части строфы с помощью риторического вопроса, усиленного эмоционально окрашенным словом «даром», выражено сомнение: «Так что же нам даром висеть и желтеть?». Здесь же предлагается решение проблемы – улететь с южными теплыми ветрами.

В четвертой строфе темп ускоряется, что достигается за счет патетических интонаций, обилия повторов и восклицательных предложений. Олицетворения выражены глаголами в повелительном наклонении (сорвите, умчите, летите) или в настоящем времени (мы… летим). Поэт использует яркие эпитеты («буйные ветры», «докучливых ветвей»). Листья стремятся улететь с ветром, не желая мириться со скучным и бессмысленным существованием. В последней строке («Мы с вами летим!») звучат победные интонации сбывшейся мечты. Ощущение свиста ветра и ощущение полета создается Тютчевым при помощи аллитерации звука «с» и ассонанса гласных «о», «у», «е».

«Листья» отличает богатство поэтического синтаксиса: риторический вопрос, насыщенность восклицательными предложениями, синтаксический параллелизм в третьей строфе («Птички отпели//, Цветы отцвели//, Лучи побледнели//, Зефиры ушли»). Стихотворение насыщено олицетворениями, эпитетами, встречается также сравнение (как иглы ежа). Произведение написано двухстопным амфибрахием, трехсложной стопой с ударением на втором слоге.

Стихотворение «Листья» напоминает, что в быстротечном течении жизни не нужно мириться с серостью будней, нужно стремиться наполнить каждый прожитый день радостью, принося в мир красоту, гармонию и добро.

Другие статьи:

Похожие статьи:

Популярное на сайте:

Leave a Reply